Milí uživatelé Signálů a především všichni naši blogeři!

Realizační tým signály.cz vyhlašuje soutěž Blog roku signály.cz 2017, která bude probíhat od 1. června do 13. srpna 2017. Dneškem zahajujeme první kolo soutěže.

V období od 1. 6. 2017 do 13. 7. 2017 probíhá provní kolo - nominace blogů. Blog může do ankety nominovat přímo samotný bloger nebo jakákoli třetí osoba. Je možné nominovat pouze osobní blogy na doméně signály.cz (ne blogy společenství). Každý může nominovat maximálně tři blogy. 

Nominace probíhá odesláním emailu na adresu blogroku@signaly.cz s uvedením webové adresy jednoho až tří blogů. Do ankety se mohou zapojit ty blogy, na nichž jsou publikovány alespoň tři autorské příspěvky a zároveň byl vložen alespoň jeden příspěvek v průběhu roku 2017. Jednotlivé nominované blogy budou zvřejňovány na adrese blogroku.signaly.cz.

foto: www.pixabay.com, CC0

Výběr nejlepších blogů  - druhé kolo soutěže - bude probíhat v termínu od 14. 7. 2017 do 13. 8. 2017 dvojím způsobem a s očekáváním dvou vítězů:

  1. hlasováním uživatelů signály.cz
  2. výběrem poroty

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Blog roku signáy.cz 2017 proběhne v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci 2017. Blog s nejvyšším počtem hlasů uživatelů získá čestný titul Blog roku signály.cz 2017. Prvních deset blogerů, stejně jako vítěz hlasování poroty se mohou těšit na zajímavé ceny od našich partnerů. 

Těšíme se na všechny vaše příspěvky a na zajímavé soutěžní klání!

Realizační tým singály.cz


V případě nesouhlasu autora s nominací jeho blogu do ankety Blog roku signály.cz musí bloger požádat pořadatele o vyřazení nominovaného blogu z ankety. Pořadatel si vyhrazuje právo převzít a publikovat po domluvě s autorem vítězného blogu některé jeho příspěvky pro propagaci soutěže. Pořadatel si dále vyhrazuje právo neudělit některou, respektive žádnou z cen.