Anketa Blog roku signály.cz 2019 probíhá v období od 04.06.2019 do 13.8.2019. 

Průběh

V období od 04.06.2019 do 30.6.2019 probíhají nominace blogů. Blog může do ankety nominovat přímo samotný bloger nebo jakákoli třetí osoba. Je možné nominovat pouze osobní blogy na doméně signály.cz (ne blogy společenství).

Nominace probíhá odesláním emailu na adresu blogroku@signaly.cz s uvedením webové adresy blogu. Do ankety se mohou zapojit ty blogy, na nichž byly před oficiálním zahájením soutěže publikovány alespoň tři autorské příspěvky a zároveň byl vložen alespoň jeden příspěvek v průběhu roku 2019. Jednotlivé nominované blogy budou zvřejňovány na adrese blogroku.signaly.cz.

Výběr nejlepších blogů bude probíhat v termínu od 5.7.2019 do 13.8.2019 dvojím způsobem a s očekáváním dvou vítězů:

  1. hlasováním uživatelů signály.cz
  2. výběrem poroty

Hlasování uživatelů

Hlasování bude probíhat z nominovaných blogů na adrese blogroku.signaly.cz. Hlasovat má právo každý registrovaný uživatel signály.cz. Každému uživateli náleží maximálně tři hlasy. Jednomu blogu je možné dát pouze jeden hlas. (Toto pravidlo bude kontrolováno technicky po konci hlasování - ta, která překročí maximální počet, budou smazána). 

Výběr poroty

Porotu tvoří zástupci Realizačního týmu signály.cz a partnerů ankety.

Vyhlášení

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Blog roku signály.cz 2019 proběhne v rámci Festivalu UNITED. Blog s nejvyšším počtem hlasů uživatelů získá čestný titul Blog roku signály.cz 2019.


V případě nesouhlasu autora s nominací jeho blogu do ankety Blog roku signály.cz musí bloger požádat pořadatele o vyřazení nominovaného blogu z ankety. Pořadatel si vyhrazuje právo převzít a publikovat po domluvě s autorem vítězného blogu některé jeho příspěvky pro propagaci ankety. Pořadatel si dále vyhrazuje právo neudělit některou, respektive žádnou z cen.